Marieke wil weten of met je ex in therapie wel werkt

Aanmelding SCHIP

Marieke neemt contact op

Drie dagen later neemt de ex van mijn beller contact met mij op. Veelal is een snelle reactie van de ex-partner, een goed teken en dat blijkt ook deze keer zo te zijn.  De ex van mijn beller heet Marieke. Zij klinkt welwillend en zeer geïnteresseerd in de SCHIPaanpak. “ik heb al uitgebreid op de site van de SCHIPaanpak  gekeken en het gratis te downloaden e-book in een keer uitgelezen. Ik ben ook van plan het boek te kopen”. Ze heeft nog wel wat vragen voordat ze volmondig kan instemmen met de aanpak: “ik heb overlegd met een aantal goede vrienden van me. Zij verklaren me voor gek dat ik weer met Johan om de tafel ga zitten. Ik weet niet of het jou ook is opgevallen maar hij is behoorlijk narcistisch. Ik vind dat lastig want ik denk dat mijn vrienden wel een punt hebben. Ze hebben me zo gesteund de afgelopen periode. En stel nu dat het weer mislukt wat dan? Ik ben bang dat het dan een kwestie wordt van eigen schuld dikke bult. Of ik daarna nog een beroep op ze kan doen vraag ik me af”. Ik vertel haar dat ik deze angst herken en vaker de vraag hoor “Met je ex in therapie, is dat wel een goed idee en waarom zou je”?

Vrienden op vakantie

Vakantie voor vrienden

A priori ben ik niet zo van de goed bedoelde adviezen maar dit keer ontkom ik er niet aan. “Ik adviseer je jouw vrienden en familie hartelijk te bedanken voor al hun steun en bemoeienissen van de afgelopen periode en vooral te benadrukken dat je deze zeer hebt gewaardeerd. Zeg maar tegen ze dat ze voorlopig even ‘vakantie’ hebben en dat je van jouw therapeut hebt begrepen dat de kans op een geslaagd traject groter wordt indien er niet meer dan twee mensen bij betrokken zijn. En dat is natuurlijk wat iedereen jou toewenst, een geslaagd traject en rust in de tent toch?” Ik hoor dat ze in de lach schiet.

Wij kozen voor elkaar

Voor altijd bij elkaar willen zijn

Uit ervaring weet ik dat het een ‘mission impossible’ is te denken dat hiermee de reacties, meningen, goed bedoelde adviezen en alles wat kenmerkend is aan een betrokken sociaal netwerk, zullen uitblijven. Anderzijds is het in ieder geval een poging de negatieve neveneffecten van deze goed bedoelde zorg zoveel als mogelijk te beperken.  De effecten van een betrokken omgeving zijn namelijk niet te onderschatten. Aan de rand van het ‘speelveld’ participeren zij doorgaans een stevig potje mee. Helaas is dit niet altijd helpend voor de beide (ex)partners. “Met je ex in therapie? Ik begrijp niet dat je nog iets van haar verwacht je weet ondertussen toch hoe ze in elkaar steekt? Laat je niet inpakken door hem en zorg dat je krijgt waar je recht op hebt”. Goed bedoelde adviezen die helaas eerder escalerend dan de-escalerend zijn in het proces van de SCHIPaanpak. Naarmate de tijd verstrijkt wordt het conflict doorgaans grimmiger en breidt zich als een olievlek uit: Steeds meer mensen raken erbij betrokken, er ontstaat een zwart/wit denken en de oplossing verdwijnt meer en meer naar de achtergrond. De treurigheid is echter dat iedereen, gaandeweg de tijd verstrijkt, lijkt te zijn vergeten dat deze twee mensen ooit niets liever wilden dan voor altijd bij elkaar te kunnen zijn.

Praten met beide ex-partners

Twee kanten aan het verhaal

Ondertussen heb ik nog geen idee wat de reden is van hun scheiding en weet ik nog niets van hun achtergrond. Vaak krijg ik ongevraagd deze versies gepresenteerd. Ik geef er echter de voorkeur aan om hun beider versies te horen tijdens de intake. De wijze waarop deze versies worden geformuleerd geeft mij namelijk bij aanvang al belangrijke informatie. Wat is ‘het verhaal’?  Is het een ‘af verhaal’ of lukt het hen er genuanceerd naar te kijken? Zijn er belangrijke overeenkomsten of zijn het juist de uiteenlopende meningen die opvallen? Hoe reageren beiden op elkaars verhaal en wat laten ze non-verbaal zien?

Plan de afspraak

Afspraak maken voor SCHIPaanpak

Marieke zegt voor dit moment geen vragen meer te hebben en graag een eerste afspraak te maken.  Ik leg uit dat vanaf dit moment alle mails die wij en zij aan elkaar sturen in cc gaan. Daarbij vraag ik hen om tijdens de intake de door mij vooraf opgestuurde copingstijl en hechtingstijl lijst in te vullen. Ik geef hierbij een korte uitleg: coping staat voor de manier waarop mensen met problemen omgaan. In conflictsituaties is het van belang om elkaars coping onder de loep te nemen waardoor men elkaars reacties beter begrijpt. Dat geldt evenzo goed voor de wijze waarop men is gehecht. De wijze waarop we zijn gehecht is bepalend hoe veilig we ons voelen de ander te durven vertrouwen en dichtbij te laten komen. Ik voel de neiging opkomen om in een mini-college te geven over beide onderwerpen maar kan dit gelukkig nog net op tijd onderdrukken.

Waarom deze scheiding

We sluiten het telefoongesprek af. Ik hoop dat ik de onderzekerheid over met je ex in therapie gaan, weg heb kunnen nemen. Ik ben ondertussen benieuwd geraakt naar hun verhaal. Wie zijn deze Marieke en Johan? Wat heeft gemaakt dat ze in zo’n akelige situatie zijn beland?

-Tineke Rodenburg-

Winkelwagen

 

Op verschillende momenten organiseren wij een SCHIP-webinar.