De Schipaanpak

Een vechtscheiding of vechtrelatie kenmerkt zich door ernstig conflictueus verlopende communicatie tussen de (ex-)partners. Regelmatig verliezen zij daarbij het belang van eventuele kinderen uit het oog en staan ze continu in de vechtstand. Het woord gevecht heeft de focus van het conflict al in zich.

Veel methoden en behandelingen focussen op het conflict. De onderliggende verliesaspecten van het conflict komen echter minder in beeld. Verliesaspecten betreffen niet alleen het verlies van de partner, gedeeltelijk verlies van de kinderen, maar ook verlies van vertrouwen, bestaande financiële zekerheden, sociale omgeving, huis en haard etc.

Met andere woorden: scheiding en ernstige relatieproblemen genereren rouw. Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden gezamenlijk hebben verloren.

Een aanpak waarbij aandacht is voor zowel verlies- als conflictaspecten, een zogenaamde integrale aanpak, lijkt een aanzienlijk hoger oplossingspotentieel te hebben om uit het conflict te komen zodat de (ex-)partners weer samen verder kunnen.

De SCHIPaanpak is begonnen als post-relationeel rouwtraject voor ex-partners met als uiteindelijke doel samen een nieuwe verbinding aan te gaan als ‘partners in ouderschap’. Tijdens het toepassen van de methodiek bij scheidende stellen hebben we gemerkt dat deze ook goed te gebruiken is als relatietherapie.

De SCHIPaanpak is acroniem voor, en bestaat uit, vijf fases die de ex-partners gezamenlijk doorlopen:

  • Fase 1 Samenkomen;
  • Fase 2 Conflict- en Verliesverheldering;
  • Fase 3 Helpend Horen;
  • Fase 4 Integratie;
  • Fase 5 Partners in ouderschap.

De methodieken die aan deze aanpak ten grondslag liggen zijn: de narratieve benadering en de EFT-benadering.

De Schipaanpak is ontwikkeld door

Tineke Rodenburg

Tineke Rodenburg

Tineke is werkzaam vanuit haar eigen praktijk als systeem- relatietherapeut met specialisatie rouwtherapie. Zij is grondlegger van Verlieskunde binnen de Hogeschool Utrecht alwaar zij als Hogeschool docent werkzaam was bij de faculteit Maatschappij en Recht.

Als adviseur is zij betrokken bij de Sociale Academie Utrecht.  Zij is co-auteur van het boek “Rouwconflict” en mede auteur van het “Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie”. Samen met Leoniek van der Maarel schreef ze het boek ‘Vechten voor je scheiding, schipbreuk geslaagd’ een aanpak voor postrelationele rouw bij vechtscheiding.

Volg Tineke op Twitter of Linkedin.

Leoniek van der Maarel, ontwikkelaar SCHIP-aanpak

Leoniek van der Maarel

Leoniek is psycholoog, orthopedagoog, hypnotherapeut en enneagramcoach en heeft daarbij meer dan 25 jaar ervaring in haar eigen praktijk bij het helpen van kinderen en volwassenen in rouw. Binnen de door haar opgerichte Academie voor Verlies verzorgt ze trainingen en mentorschap voor psychosociaal hulpverleners in het omgaan met verlies voor zowel volwassenen als jeugdigen.
Ze is als docent verbonden aan de post-bachelor opleiding Rouwbegeleidingskunde, schreef meerdere boeken over rouw bij dood, ziekte en echtscheiding en werkt mee aan diverse TV-programma’s, zoals o.a. Liefde voor Later en Deepfake Therapy. Vanuit Het Nieuwe Rouwen houdt zij zich bezig met innovatieve projecten rondom verlies, en van waaruit zij het online verliesverwerkingsprogramma Lutografie heeft ontwikkeld met modules rondom echtscheiding, overlijden en andere vormen van verlies.

Volg Leoniek op Twitter, Facebook of Linkedin.

Winkelwagen

 

Op verschillende momenten organiseren wij een SCHIP-webinar.