Het belang van een zorgvuldig afgehechte relatie na scheiding

Duidelijk zichtbaar geïrriteerd zegt Frans: “ik begrijp werkelijk niet waarom ik moet terugkijken naar die mislukte relatie van ons. Het kost alleen maar tijd en geld terwijl het mij niets gaat opleveren dan zout in de wonden die eindelijk aan het helen zijn.”

Lange tijd leefden we in de vaste overtuiging dat de blik na een scheiding vooral gericht moest zijn op de toekomst: ‘Gedane zaken nemen geen keer en al die oude koeien uit de sloot genereren alleen maar oude pijn en escalatie van het conflict’. Althans zo werd erover gedacht.

Door middel van een knik richting mij bevestigt Christa haar ex-partner dat ze het roerend met hem eens is.

Dit is niet de eerste keer dat ik deze overtuiging voorbij hoor komen. Het is de hoogste tijd voor psycho-educatie. Ik ga er eens goed voor zitten en steek van wal:

“Ik begrijp heel goed dat het vele malen aantrekkelijker is om ellende zo snel mogelijk achter je te laten dan terug te keren naar daar waar het zo zeer doet.  Wij mensen zijn van nature toekomstgericht en op zich is dat ook gezond. Als we geen doel voor ogen hebben, er geen stip op de horizon te bespeuren valt, zou dat welllicht van invloed zijn op de motivatie om iedere morgen je bed uit te stappen en in beweging te komen.

Na een echtscheiding wordt ons ook herhaaldelijk geadviseerd om vooral de ander te los te laten en de focus te richten op de toekomst. Dit soort overtuigingen hebben helaas de akelige neiging om zich vast te zetten in ons denkpatroon. Het gevolg daarvan is dat we er vervolgens naar gaan handelen. Natuurlijk moet je je ex-partner loslaten als liefdespartner maar aangezien je hem/haar, mits er geen kinderen in het spel zijn, de rest van je leven tegenkomt in voor- en tegenspoed is het eerder de opdracht een nieuwe verbinding aan te gaan. Uiteraard een verbinding die past bij de nieuw ontstane situatie met als doel te transformeren tot ‘partners in ouderschap’.

Inmiddels eindigt 40% van de relaties in een scheiding maar 60% van de nieuwe relaties ofwel de zogenaamde samengestelde gezinnen strandt wederom. Om twee gezinssystemen samen te voegen is geen sinecure, het is sowieso topsport. Maar als de vorige relatie niet goed is afgehecht loopt de nieuwe relatie een groot risico om hierdoor geïnfecteerd te worden. Wij zeggen altijd ‘je kunt pas vertrekken als je eerst bent aangekomen’. Wanneer je begrijpt welke factoren hebben geleid tot de breuk en je eigen aandeel daarin kunt erkennen is dat pure winst is voor de slagingskans van je nieuwe relatie. Niet alleen voor je nieuwe relatie, ook voor jezelf!

Het reconstrueren van de voorbije relatie leidt tot wederzijds begrip en inzicht in eigen beweegreden.

Sigmund Freud (1917), wie ‘kent’ hem niet durf ik bijna te zeggen, was een van de eerste die sprak over het effect van onverwerkte zaken vanuit het verleden op het huidige gedrag,  de gedachten en gevoelens.

Het onderbewuste is in staat om voor langere tijd gebeurtenissen die raken aan trauma’s op te slaan. Triggers in het hier en nu kunnen reacties vanuit een onverwerkt verleden genereren met alle gevolgen van dien. Er is daarom alles voor te zeggen om samen terug te gaan naar daar waar ‘het is gaan schuiven’ en alsnog te benoemen wat tot dusver angstvallig is vermeden. Ik adviseer jullie om ‘het monster in de bek te kijken’ de tijd is er rijp voor.

Het gaat nu te ver om dit nog verder uit de doeken te doen. Kort gezegd komt het erop neer dat wanneer je samen stil kunt staan bij de wederzijdse kwetsuren die je, nooit gewild maar toch, de ex-partner hebt aangedaan, daar vervolgens verantwoordelijkheid voor neemt en elkaar erkenning hiervoor kunt geven, dit uiteindelijk resulteert in wederzijds begrip. Het is fijn om die erkenning van je therapeut te krijgen maar vele malen effectiever is het wanneer je die van je ex-partner krijgt.

Hierdoor wordt de kans verkleind dat de pijn van de oude relatie wordt geprojecteerd op de nieuwe relatie.

Het moment is daar om mijn mini college te stoppen. Dankzij mijn zelfkennis ben ik me ervan bewust dat de neiging heb tot breedsprakigheid…

Frans en Christa zijn stil. Ik voel ze nadenken en vraag ze om een reactie. Frans reageert als eerste: “Ik begrijp wat je bedoelt maar eerlijk gezegd zie ik er wel tegenop”. Christa zegt geëmotioneerd:” Mijn hart gaat als een dolle te keer. Alles in mij zegt dat het moet, we hebben al te lang de zaken op z’n beloop gelaten en kijk wat het resultaat is“.

Ik ben blij dat we zover zijn gekomen. We kunnen starten met het blootleggen van onverwerkte zaken, ruimte creëren voor de nooit eerder gestelde vragen, het aankomen bij onbesproken angsten en behoeften. Het kost tijd, moed en motivatie om verbroken relaties zorgvuldige en respectvol af te hechten. De winst is echter dat beiden straks verder kunnen zonder last te hebben van losse eindjes en onbeantwoorde vragen.  

Door eerst op partnerniveau hun relatie af te hechten kunnen ze daarna samen optrekken als ‘partners in ouderschap’. Dat biedt niet alleen voor hen een beter toekomstperspectief maar ook de kinderen worden hierdoor ontlast en kunnen onbevangen van beide ouders houden.

Winkelwagen

 

Op verschillende momenten organiseren wij een SCHIP-webinar.