Scheiden na de kerstdagen?

Emoties tijdens kerstdagen

Op kerstavond ging het volledig mis. Uitgerekend in gezelschap van hun kinderen, haar en zijn familie, vond de apotheose plaats van een jaar lang opgespaarde frustraties, boosheid en verdrongen pijn. Ze had het hem vergeven, die ene keer vreemdgaan, althans dat dacht ze serieus. Maar toen ze zojuist in zijn telefoon keek en zag wat hij aan ‘haar’ had geappt viel haar laatste restje reserve weg. Van het ene op het andere moment was er van een vredig samenzijn en een serene kerstsfeer niets meer over.

Gelukkig gezin?

Tien minuten daarvoor was iedereen aan de smaakvol gedekte tafel aangeschoven en had Klaas, gekleed in een stemmige smoking nota bene, breeduit zijn dankbaarheid voor hun gelukkige gezin en het samenzijn met familie uitgesproken. Dwars door haar vileine en schel klinkende teksten heen registreerde ze nog net dat Klaas ter plekke van zijn voetstuk viel en ze kon zelfs nog voelen dat ze daar van genoot.

Het geheim

Nu wist iedereen van het ‘geheim’ dat ze al bijna een jaar voor zichzelf moest houden. De schaamte en de vernedering om het te willen of te kunnen delen met iemand was te groot. Haar moeder was de eerste die naar haar toekwam en haar omarmde.  De vader van Klaas vloekte binnensmonds ‘klootzak’. Het werd een wonderlijke avond waarop er meer werd gedronken dan wellicht de bedoeling was en de gerechten veelal te koud of reeds verpieterd werden genuttigd. Sommige familieleden kwamen niet meer van hun plaats en anderen liepen beurtelings huilend of ontredderd de keuken in.  Ook aan deze desastreuze kerstavond kwam uiteindelijk een eind. Toen de laatste gast was vertrokken en de kinderen op bed lagen waren ze eindelijk samen.

Appen met ‘de ander’

Klaas deed verwoede pogingen zijn appje te rechtvaardigen maar Meinke was resoluter dan ze ooit was geweest. Voor haar was het nu links- of rechtsom. Linksom betekent richting de advocaat, rechtsom naar de SCHIP-therapie. Ze laat Klaas de folder zien die ze deze week bij de huisarts heeft meegenomen. Met een onvaste stem die overigens aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, legt ze uit wat deze SCHIP-therapie inhoudt. Klaas kiest eieren voor zijn geld en stemt in met het maken van een afspraak bij een SCHIP-behandelaar. Doodmoe van alle drank en emoties lopen ze de trap op.  Met de ruggen tegen elkaar, alsof ze twee vreemden zijn, vallen ze even later in slaap. De dikke lucht is alom aanwezig en voelt akelig en kil aan.

Praten over de relatie

Vandaag zitten ze voor het eerst bij mij in de behandelkamer. Het gebeurt steeds vaker dat stellen, voordat ze de eerste afspraak hebben gemaakt, zich al terdege hebben voorbereid en hebben ingelezen. Ik leg uit dat de SCHIP-aanpak geen sinecure is aangezien er veel van de stellen wordt gevraagd. Doorgaans zijn we twaalf sessies verder als we kunnen afsluiten. Dat betekent een behoorlijke investering in tijd en energie. Niets kortdurend, oplossingsgericht, in vier stappen, snel resultaat boekend. De SCHIPaanpak is erop gericht om te onderzoeken welke verliezen er schuilen achter het ontstane conflict, wat de effecten zijn van hun verschillende hechtingsstijl en wijze van coping. Daarnaast gaan we minutieus reconstrueren waar de relatie is ‘gaan schuiven’ en hoe men het beschadigde vertrouwen in elkaar weer kan herstellen. En steeds opnieuw wordt de partners gevraagd om zich kwetsbaar op te stellen en eindelijk het gesprek te voeren dat al veel eerder gevoerd had moeten worden. Soms komt men tot de conclusie dat ze elkaar niet langer gelukkig kunnen maken en besluiten ze te scheiden.

Verantwoordelijkheid nemen voor de relatie

Ik vertel hun dat ik ontzettend veel respect heb voor degenen die dit met elkaar durven en willen aangaan. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat het de moeite waard is om verantwoordelijkheid te nemen voor de relatie. Als je bedenkt dat op dit moment 40% van de relaties eindigt in een breuk en dat 60% van de nieuwe relaties, de zogenaamde samengestelde gezinnen, op een scheiding uitloopt is er veel voor te zeggen te reconstrueren wat de reden dan wel oorzaak is voor het spaaklopen van de (eerste) relatie. Mochten de partners uiteindelijk tot de conclusie komen dat ze elkaar niet langer meer gelukkig kunnen maken en besluiten te scheiden of de scheiding mondt uit in een nare en uitzichtloze vechtscheiding is de SCHIP-aanpak eveneens geïndiceerd.

SCHIPaanpak

De SCHIPaanpak is een unieke aanpak om samen de postrelationele rouw, ofwel de rouw die optreedt na het verlies van de relatie, te doorlopen. Nadat ze mij verteld hebben hoe hun relatiecrisis is ontstaan besluiten ze met de SCHIPaanpak te gaan starten.  Iets in mij zegt dat de kans groot is dat deze twee het gaan redden hun huwelijksbootje weer naar rustiger vaarwater te loodsen.

-Tineke Rodenburg –

Aanmelden voor gratis webinar SCHIPaanpak?

Winkelwagen

 

Op verschillende momenten organiseren wij een SCHIP-webinar.