Leren communiceren

Maandagmorgen half 9, de telefoon gaat en een mannenstem zegt: We zijn verwezen naar de SCHIPaanpak om beter te leren communiceren. Overigens luistert mijn ex-partner mee, ze staat op de speaker”.

Met zekere regelmaat kloppen stellen die vastlopen in hun relatie of in een akelige echtscheiding zijn beland, met deze hulpvraag bij mij aan. De verbazing is, zelfs door de telefoon, voelbaar als ik uitleg dat het doel, te weten beter leren te communiceren, nu net niet datgene is wat de SCHIPaanpak beoogt. Wat beoogt de SCHIPaanpak dan wel? Ik probeer hier een adequaat antwoord op te geven.

Autonomie in verbondenheid

Lange tijd hebben we gedacht dat een belangrijke voorwaarde voor gezonde relaties is dat beide partners volwassen zijn. En met volwassen zijn werd vooral bedoeld dat men de emoties kon beheersen en vooral zich niet afhankelijk toont ten opzichte van hun partner. Stellen die hiertoe niet in staat bleken werden weggezet als psychisch onrijp. Liefdesrelaties werden teruggebracht tot relationele contracten waarbij de aanname was dat partners er op uit zijn goed voor zichzelf op te komen. Een cursus effectief communiceren zou het panacee zijn voor alle zich voordoende problemen binnen relaties. Vergeten werd echter dat ook volwassen mensen een veilige haven nodig hebben om van daaruit te vertrekken. De behoefte aan basisveiligheid is een absolute voorwaarde om binnen relaties goed te functioneren. 

Een universele behoefte is: iemand op wie je kunt vertrouwen, iemand die je veiligheid biedt, iemand die je troost, en iemand waar je je mee verbonden voelt.

Ik ben niet goed genoeg

In relaties zijn onze grootste angsten: “Ik ben niet goed genoeg, als ik laat zien wie ik werkelijk ben zal ik verlaten worden”. Om deze angst te kunnen delen met je partner moet er voldoende veiligheid aanwezig zijn. Zodra die veiligheid in het geding is gaan mensen zich wapenen en schieten we in onze overlevingsstrategieën.

Dit vertaalt zich doorgaans in verwijten en boosheid. Daar rekenen partners elkaar op af. Als ze in staat zouden zijn contact te maken met datgene dat zich ‘onder water’ afspeelt kan er een ander gesprek ontstaan.

Emotionally Focused Therapy

De door Dr. Sue Johnson ontwikkelde EFT (Emotionally Focused Therapy) heeft een ongelooflijke bijdrage geleverd aan de herontdekking en opwaardering van de kracht van emoties. Zij ontdekte dat het zinloos is om te leren beter te debatteren dan wel te communiceren Vele malen effectiever is het om toe te kunnen geven dat je emotioneel gehecht bent aan en afhankelijk van je partner. Door eerst te werken aan de zo noodzakelijke basisveiligheid ontstaat er ruimte om elkaar het achterste van de tong te laten zien. Juist het delen van dingen die je liever niet onder ogen durft te zien zoals schaamte, kwetsbaarheid en angst zorgt voor een emotionele verbondenheid met de partner.

De SCHIPaanpak omarmt EFT als onderliggende benadering om (ex)partners zich weer met elkaar te verbinden ofwel d.m.v. een doorstart van de relatie of als ‘partners in ouderschap’.

Dat de SCHIPaanpak uiteindelijk wel leidt tot een effectievere wijze van communiceren klopt echter wel.  Maar voor het zover is zal er eerst een veilige basis gecreëerd moeten worden.

Volgende week komt het stel voor een intake. Ik ben blij dat ze zich niet hebben laten afschrikken door mijn mini-college.

Winkelwagen

 

Op verschillende momenten organiseren wij een SCHIP-webinar.