Het conflict als opmaat naar de verloren liefde

Liefde is een fundamentele menselijk behoefte.  We verwachten veel van onze geliefde. Een partner moet al onze wensen vervullen. Het liefst willen we dat hij of zij naadloos aansluit bij onze wensen. We verwachten begeerd, bewonderd, gehoord en gezien te worden en dan bij voorkeur op de momenten waarop het ons uitkomt. Als het ons goed gaat dan willen wij graag de vrijheid om onze eigen gang te gaan maar op onze mindere momenten verwachten we juist meer fysieke en psychische nabijheid van de ander. Het is en blijft een ingewikkeld heen en weer bewegen tussen de behoefte aan autonomie enerzijds en de behoefte aan verbinding anderzijds. Als we de liefde van ons leven hebben gevonden doemt tegelijkertijd de angst op deze te verliezen.

Verliezen vermijden

Je zou kunnen vaststellen dat wij mensen gedurende ons leven er alles aan doen om verliezen te vermijden. Dat geldt zeker voor het behoud van onze geliefde.  Niets is helaas minder waar. We gaan slordig om met onze relatie.  Was het bij aanvang van de relatie geen enkel issue om veel tijd met elkaar door te brengen na verloop van tijd komt de relatie veelal onder aan de lijst van prioriteiten.

Ook bij Hella en Frans was dit het geval. Maar, hielden ze zichzelf voor, er komen andere tijden, straks als… Ze spraken dit echter niet naar elkaar uit. De vraag ‘hoe staat onze relatie ervoor?” was bij beiden uit beeld geraakt.

Hella en Frans realiseerden zich niet dat het risico bestond dat ze hierdoor de verbinding met elkaar kwijt zouden raken. Gaandeweg werd hun relatie sleetser en namen de irritaties over en weer toe. De beschermende ‘anti-baklaag’ was verdwenen, verwijten en boosheid kregen vrij spel en beiden groeven zich in achter hun verdedigingslinie.

Alle aandacht naar het conflict

Kenmerkend voor relaties die zich ‘in slecht weer bevinden’ is dat conflicten de hoofdrol spelen. Alle aandacht gaat dientengevolge uit naar het conflict.  Dat achter het conflict de pijn van het verlies schuilt is in het heetst van de strijd niet de eerste gedachte die bij ons opkomt. Als we daar wel oog en oor voor hebben zou het conflict een andere betekenis krijgen. Een conflict kan namelijk ook worden opgevat als een poging de verbinding met de ander te herstellen. Wellicht een onhandige manier maar toch. Het vergt dan ook wat ‘omdenken’ om het conflict positief te herformuleren.

Verlangen naar verbinding

Het aangaan van een conflict drukt doorgaans een onvervuld verlangen en behoefte aan connectie uit. Het lukte Hella en Frans allang niet meer om dit, aan hun eigen keukentafel, naar elkaar uit te spreken. Gelukkig onderkenden beiden dat professionele hulp hierbij noodzakelijk was. De SCHIPaanpak bleek hierbij helpend. Het conflict werd ingezet als opmaat, als hefboom, om in contact te komen met hun beider verlangen, behoeften en kwetsuren. En zo vonden Hella en Frans hun  verloren liefde terug.

Winkelwagen

 

Op verschillende momenten organiseren wij een SCHIP-webinar.