Voor professionals die meer handvatten willen in het behandelen van scheidende stellen, die ook het gevoel hebben vaak klem te zitten en meegezogen te worden in het conflict, hebben wij een training ontwikkeld voor het toepassen van de SCHIPaanpak.
Deze training kan ofwel via een open inschrijving worden gevolgd, ofwel in-company.

Alle trainingen zijn geaccrediteerd.

Kwaliteitsbewaking van de geregistreerde SCHIP-behandelaren met een licentie:

Voor cliënten en hun verwijzers is het van essentieel belang te weten of de door hun gecontracteerde SCHIP-behandelaar voldoet aan de daartoe gestelde kwaliteitseisen.

Op het toepassen en het voeren van de naam SCHIPaanpak rust licentie.  Alleen die SCHIP-behandelaren die daartoe zijn opgeleid én in het bezit zijn van een licentie, zijn bevoegd deze aanpak onder de naam SCHIPaanpak uit te voeren.

Zij hebben zich daarbij gecommitteerd aan onderstaande gestelde criteria:

 • De SCHIP-behandelaar is in het bezit van een geldige licentie voor uitvoer van de SCHIPaanpak
 • De SCHIP-behandelaar volgt jaarlijks 4x een intervisiebijeenkomst en 1x per jaar neemt hij/zij deel aan een, door de SCHIP-organisatie georganiseerde, studiedag.

Trainingen

Geaccrediteerde driedaagse basistraining:

Deze training bestaat uit zes dagdelen.

Tijdens de training maakt men grondig kennis met de SCHIPaanpak en leert men deze te kunnen toepassen bij (v)echtscheidingen. De basis methodieken die ten grondslag liggen aan deze aanpak zijn die van het EFT model en de Narratieve Benadering.

De training staat open voor therapeuten en mediators, of andere professionals met een psychosociale achtergrond, die met gescheiden stellen werken. Dit is geen training voor ouders of betrokken familie.

Tijdens de training doet men uitgebreid kennis op van:

 • De theorie van (de postrelationele) rouw na echtscheiding
 • De theorie van het HART-model
 • De theorie van de connectie tussen verlies en conflict
 • De theorie van relatievorming
 • De invloed van seksuele ontrouw
 • De SCHIPaanpak
 • De relatie tussen hechting-coping
 • De Narratieve-benadering
 • De EFT-benadering

Na de training krijgt de SCHIP-behandelaar (onder voorwaarden) een licentie en is de deelnemer in staat om de SCHIPaanpak zelfstandig toe te passen. Voor de voorwaarden klik hier.
Kosten € 125,– excl. btw per jaar.

Men kan zich daarnaast gratis inschrijven in het verwijsbestand van de website SCHIP-aanpak.

Deze driedaagse trainingen (open inschrijving) zijn in Nederland ondergebracht bij de Sociale Academie Utrecht.
De trainingen worden gegeven in vergadercentrum Domstad in Utrecht.

In Belgie worden de trainingen georganiseerd door Tineke en Leoniek zelf. De trainingen worden daar tot en met 10 cursisten online gegeven, daarboven in de omgeving van Gent. Deze training vindt plaats 13 tot en met 14 maart 2023. De training staat alleen open voor cursisten wonend en werkend in België. De federale bemiddelingscommissie heeft deze training geaccrediteerd met 18 uur!

De training is geaccrediteerd door: SKJ (31 ptn), NVRG (10 ptn), het registerplein (36 ptn), MfN (21 ptn), en NVO/NIP (herregistratie: 19 ptn; tijdelijke wegingsregeling: behandeling 5 ptn, overige taken 4,5 ptn ).

Alleen bij 100% aanwezigheid verkrijgt men het certificaat.
Voor de eerstvolgende training kun je kijken op de website van de Sociale Academie Utrecht.

De kosten voor de driedaagse training in Nederland bedragen € 975,- per persoon. Dit is inclusief, lunch, trainingsmateriaal en certificaat en exclusief het boek “Vechten voor je scheiding” dat tot de verplichte literatuur wordt gerekend.

Geaccrediteerde driedaagse verdiepingstraining:

Deze training bestaat uit zes dagdelen.

Nadat men de basistraining voor de SCHIPaanpak heeft gevolgd én men licentiehouder is, bestaat er de mogelijkheid een verdiepingstraining te volgen.
In de verdiepingstraining SCHIP-behandelaar wordt gedetailleerd ingegaan op alle mogelijke valkuilen, voetangels en -klemmen die de SCHIP-behandelaar ondervindt tijdens het begeleiden van (ex)paren.

In deze training komt aan bod:

hoe motiveer ik mijn cliënten tot het volgen van de SCHIPaanpak en hoe hou ik ze beiden binnen;
hoe bewaak ik meervoudige partijdigheid;
hoe creëer en behoud ik een veilige context voor de behandeling;
hoe weet ik of en wanneer ik alle relevante informatie hebt;
hoe ga ik om met intense emoties;
hoe help ik mijn cliënt de ander echt te horen;
hoe ga ik om met weerstand;
hoe stimuleer ik het reflectief vermogen van mijn cliënt;
hoe ga ik om met onverwachte wendingen tijdens de behandeling.
Er wordt gewerkt met eigen en door de trainers aangeleverde casuïstiek.

Werkvormen: Kennisoverdracht • Verwerkingsopdrachten • Rollenspelen • Casuïstiekbespreking • Individuele eindpresentatie

Na het volgen van deze training is men in staat om te gaan met complexe situaties tussen de scheidende stellen in de behandelkamer.

De training is geaccrediteerd door: SKJ (28 ptn), NVRG (10 ptn), het registerplein (42 ptn) en MfN (21 ptn). Alleen bij 100% aanwezigheid verkrijgt men het certificaat.
Klik hier voor de eerstvolgende trainingen.

De kosten voor de driedaagse verdiepingstraining bedragen € 1297,- per persoon, vrij van btw. Dit is inclusief, lunch, trainingsmateriaal en certificaat en exclusief het boek “Rouwconflict (Uitslag & Rodenburg)” dat tot de verplichte literatuur wordt gerekend.

In-company training

Geaccrediteerde eendaagse training

De eendaagse training SCHIP-loopplanktraining is ontwikkeld voor mensen die niet van plan zijn een SCHIP-traject te gaan aanbieden aan hun clienten, maar die wel meer willen weten over het gedachtengoed zodat zij nog beter de patronen herkennen die de scheidende stellen laten zien en daarmee beter weten waar ze naar toe door kunnen verwijzen. Met inzicht in de SCHIPaanpak krijgen zij handvatten om het gesprek in goede banen te leiden. Na het volgen van deze training heeft de deelnemer kennisgemaakt met de theorie, de vijf fasen en toepassing van de SCHIPaanpak. De deelnemer ontvangt dan het certificaat SCHIP-toeleider. Er wordt gewerkt met eigen casuistiek en door de trainer aangeleverde casuistiek.

De training is geaccrediteerd door: MfN (7 ptn), en het registerplein (8 ptn) en SKJ (9 ptn). Alleen bij 100% aanwezigheid verkrijgt men het certificaat.

Tijdens de eendaagse training krijgt de deelnemer een introductie in:

– de theorie van postrelationele rouw
– het HART model
– de connectie tussen verlies en conflict
– de theorie van de SCHIPaanpak
– de vijf fasen van de SCHIPaanpak
– de visie op het voorkomen van vechtscheidingen
– de weg naar gezamenlijk ouderschap
– hoe cliënten te motiveren zijn voor de SCHIPaanpak.

Deze eendaagse training wordt in-company gegeven, een op maat gemaakte in-company training specifiek toegesneden op de vraag en behoefte van de desbetreffende organisatie.

De kosten voor deze dagtraining bedragen € 3000,– per dag (excl btw en reiskosten), voor maximaal 16 deelnemers. Dit is inclusief trainingsmateriaal, exclusief het boek “Vechten voor je scheiding”.

De cursisten ontvangen dan het certificaat SCHIP-toeleider.

Driedaagse training SCHIP-behandelaar

In-company trainingen worden, in principe, op locatie van de opdrachtgever gehouden.

Hier kunnen wij de training verzorgen voor maximaal 16 personen. De kosten bedragen € 7500,–. Dit bedrag is exclusief btw, reiskosten, en, indien noodzakelijk, hotelkosten.

Dit is inclusief trainingsmateriaal, exclusief het boek “Vechten voor je scheiding” dat tot de verplichte literatuur wordt gerekend.

De opdrachtgever zorgt voor koffie, thee, lunch en een trainingsruimte.

De in-company trainingen worden verzorgd door twee trainers uit het team van SCHIP-trainers.

Na de training kan de instelling besluiten een instellingslicentie af te nemen. Voor de voorwaarden klik hier.

Workshops

Tijdens de workshop van een dagdeel, worden de vijf fases van de SCHIPaanpak gepresenteerd en toegelicht. Aan de deelnemers wordt de gelegenheid geboden, door middel van kleine oefeningen, op een praktische wijze kennis te maken met de SCHIPaanpak.

De kosten voor deze workshop bedragen € 550,– voor maximaal 8 deelnemers (1 trainer) en € 1100,– voor 9 – 16 deelnemers (2 trainers).

Lezingen

Op aanvraag kan een lezing worden verzorgd over de SCHIPaanpak. De tijdsduur en kosten van de lezing zijn afhankelijk van het beoogde doel en wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Tijdens en na de lezing wordt de gelegenheid geboden om vragen te stellen.

Voor trainingen, workshops en lezingen geldt dat bij een reisduur van meer dan 30 minuten, € 50,– per reisuur wordt berekend.
Kilometerkosten worden berekend a € 0,21 per kilometer.