Brochure symposium SCHIPaanpak

Interactieve nascholing:

Symposium SCHIPaanpak

“Kun je verantwoordelijkheid nemen”?

Tijdens dit symposium gaan we met een grote groep SCHIP behandelaren onderzoeken wat nodig is om verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat is misgelopen in de relatie. Deze actieve beweging van een (ex) partner is van grote invloed op het verloop van de echtscheiding.

Hoe komt men echter tot verantwoordelijkheid nemen? Wat maakt dat men dat niet doet of kan? Schaamte speelt hier vaak een onderliggende rol. Het eigen ‘falen’ onder ogen zien kan dermate moeilijk zijn dat men ervoor kiest de schuld bij de ander te (blijven) leggen. Hoe gaan we daarmee om?

Hoe voorkomen we uiteindelijk dat de kinderen dusdanig de dupe worden van deze problematiek tussen ex-partners dat dit kan leiden tot ouderonthechting. Hoe kunnen wij als SCHIP behandelaar de gedragingen bij de (ex) partners herkennen die de opmaat vormen voor een (aanstaande) ouderonthechting?

Al deze onderwerpen samen gaan we in de middag integreren tijdens een interactieve voorstelling van Theater Draad.

Programma:

09.00 – 09.30             Inloop

09.30 – 10.00             Welkom door Tineke en Leoniek

10.00 – 11.00             Verantwoordelijkheid: een last of een bevrijding?

                                   Mr. Marion Uitslag

                                   Conflicten en verliezen ontregelen. De vraag ‘hoe herpak je de regie?’ is daarbij van groot belang. Het begrijp verantwoordelijkheid speelt hierbij een grote rol en gaat veelal hand in hand met de mogelijkheid tot vergeving.

                                   In echtscheidingen buitelen verliezen en conflicten doorgaans over elkaar heen. De recuperatiecirkel (Rodenburg & Uitslag) laat zien hoe verantwoordelijkheid nemen en zo mogelijk vergeven helpend is om de regie terug te krijgen.

11.00 – 11.30           Koffie

11.30 – 12.30           Scheidingsschaamte: Geen blik meer waardig
Drs. Daniel Helderman

Schaamte komt niet graag voor zichzelf uit en is nogal eens een ongrijpbare emotie in relatietherapie. Het is de keerzijde van de diepmenselijke behoefte om door de ander gezien te worden. Juist om de relatie met de ander te behouden, laat schaamte ons voelen dat we (een deel van) onszelf onzichtbaar moeten maken. Als de ander jou echter daadwerkelijk niet meer wil zien, is dat ook een pijnlijke confrontatie met die kanten die je van jezelf niet om aan te zien vindt. Relatieproblemen en scheiding gaan onvermijdelijk met schaamte gepaard.

Schaamte is echter ook een meester in vermommingen, waarvan wij onszelf lang niet altijd bewust zijn. In welke relatiepatronen kunnen we als therapeut een sturende rol van schaamte herkennen? Waar “verstopt” zich de pijn van onvervulde behoeftes en persoonlijke kwetsbaarheid? En hoe krijgen we dit in de spreekkamer en welke valkuilen komen we daarin tegen?

12.30 – 13.30           Lunch

13.30 – 14.30           Ouderonthechting en de SCHIPaanpak
                                   Drs. Heleen Koppejan

Heleen heeft een speciale lezing samengesteld voor ons, SCHIP behandelaars, waarin zij ons meeneemt in het herkennen van de gedragingen van ouders en kinderen die bij kunnen dragen aan ouderonthechting. Als SCHIP behandelaars willen wij de ex-partners graag helpen, maar om hen goed te kunnen helpen, moeten we eerst weten waar hun pijn zit. Daarom legt Heleen ook uit wat wij weten over de redenen dat mensen dit gedrag vertonen en hoe het komt dat kinderen een ouder kunnen gaan buitensluiten. Pas als de onderliggende dynamiek goed in kaart gebracht is, kan besloten worden wat de ex-partners kan helpen om het kind vrij te maken, en ook wat juist niet zal helpen.

14.30 – 15.00           Pauze

15.00 – 15.30           Plenair: casuistiek

15.30 – 17.00           Theater Draad

Interactief programma waarin al het geleerde van de dag wordt geïntegreerd in ingebrachte casuïstiek en daarin verder wordt uitgewerkt.

17.00 – 17.15           Afsluiting met aansluitend borrel

Winkelwagen

 

Op verschillende momenten organiseren wij een SCHIP-webinar.