Voorwaarden licentie SCHIPaanpak

Basistraining

Werkwijze ingaande per 1 januari 2020 voor iedereen die de basistraining SCHIPaanpak heeft gevolgd

 • Na afloop van de training ontvangt de deelnemer het certificaat SCHIP-behandelaar.
 • Degene die, na de basistraining, een licentie afneemt is gerechtigd de SCHIPaanpak uit te voeren.
 • Een licentie kost € 125,– excl. btw voor één jaar. Hiervoor krijgt de SCHIP-behandelaar 4x per jaar gratis intervisie en kunnen zij ons, via de mail en/of telefoon benaderen voor vragen en ondersteuning.
 • Daarnaast kan men gratis vermeld worden in ons verwijsbestand op onze website.
 • Kiest men niet voor afname van de licentie dan is het binnen een half jaar na het volgen van de basistraining alsnog mogelijk de licentie aan te vragen.
  • Een voorwaarde voor de aanvraag van deze latere licentie is: deelname aan een studiedag. Deze studiedag geldt als een gelegenheid de kennis m.b.t. de SCHIPaanpak op te frissen. De kosten voor deze studiedag inclusief, koffie/thee, lunch en accreditatiepunten is € 175,–  .

Deze licentie wordt automatisch per 1 januari van het nieuwe jaar verlengd.

De licentie wordt verlengd onder de volgende voorwaarden:

 • Men heeft minimaal 1x een studiedag gevolgd (ad € 125,- excl. btw),
 • Deelgenomen aan 4 intervisies online (gratis),
 • Minimaal 3 WHO vragenlijsten ingeleverd in 12 maanden of naar rato, indien dit niet lukt dan zullen we overleggen,
 • Men brengt casuïstiek in op de studiedag.

Indien men in dat jaar een Expert training volgt, vervalt de verplichting van deelname aan de studiedag en vervallen twee online intervisies.

Is men na september van dat jaar getraind, dan wordt de licentie per januari van het volgende jaar verlengd onder de volgende voorwaarden:

 • Men heeft minimaal 2 online intervisies gevolgd

Voor alle helderheid: zonder licentie is het wel toegestaan om onderdelen van de SCHIPaanpak in te zetten binnen andere of eigen methode. Het is echter niet toegestaan om je te profileren als SCHIP-behandelaar dan wel deze aanpak met naam en toenaam aan te bieden/in te zetten.

Men kan, uiteraard, wel vermelden dat men de training SCHIPaanpak heeft gevolgd.

Winkelwagen

 

Op verschillende momenten organiseren wij een SCHIP-webinar.