Voorwaarden licentie SCHIPaanpak

Instellingen

Per 1 januari 2020 gaat de SCHIP-aanpak werken met licenties. Dit om de kwaliteit van het uitvoeren van de SCHIP-aanpak de borgen.

Werkwijze ingaande per 1 januari 2020 voor iedereen die de basistraining SCHIP-aanpak heeft gevolgd

 • Na afloop van de training ontvangt de deelnemer het certificaat SCHIPbasistraining.
 • De instelling kan ervoor kiezen een licentie op naam van de SCHIPbehandelaar af te nemen
 • Licenties worden op naam van de instelling opgemaakt met vermelding van de namen van de SCHIP-behandelaren binnen de instelling die gerechtigd zijn de SCHIPaanpak uit te voeren
 • Degene die, na de basistraining, een licentie heeft is gerechtigd de SCHIPaanpak uit te voeren.
 • Een licentie kost € 600,– excl. btw per jaar, ongeacht het aantal gebruikers binnen de instelling.
 • Hiervoor krijgt de SCHIPbehandelaar minimaal 4x per jaar gratis intervisie en kunnen zij ons, via de mail en/of telefoon benaderen voor vragen en ondersteuning.
 • Daarnaast kan de instelling gratis vermeld worden in ons verwijsbestand op onze website. Vermelding op de website is alleen mogelijk indien men ook de licentie afneemt
 • De licentie wordt ieder jaar automatisch per 1 januari verlengd, onder de volgende voorwaarden:
 • Men heeft minimaal 1x een studiedag gevolgd (ad € 175,- vrij van btw, pp)
 • Het eerste jaar na de training minimaal deelgenomen aan 4 intervisies online (gratis)

Indien men in dat jaar een Verdiepingstraining volgt, vervalt de verplichting van deelname aan de studiedag en vervallen twee online intervisies.

Is men na september van dat jaar getraind, dan wordt de licentie per januari van het volgende jaar verlengd onder de volgende voorwaarden:

  • Men heeft minimaal 2 online intervisies gevolgd

  Voor alle helderheid: zonder licentie is het wel toegestaan om onderdelen van de SCHIP-aanpak in te zetten binnen andere of eigen methode. Het is echter niet toegestaan om je te profileren als SCHIP-behandelaar dan wel deze aanpak met naam en toenaam aan te bieden/in te zetten.

  Men kan, uiteraard, wel vermelden dat men de training SCHIP-aanpak heeft gevolgd.

  Winkelwagen

   

  Op verschillende momenten organiseren wij een SCHIP-webinar.