Voorwaarden licentie SCHIPaanpak

Instellingen

Per 1 januari 2020 gaat de SCHIP-aanpak werken met licenties. Dit om de kwaliteit van het uitvoeren van de SCHIP-aanpak de borgen.

Werkwijze ingaande per 1 januari 2020 voor iedereen die de basistraining SCHIP-aanpak heeft gevolgd

 • Na afloop van de training ontvangt de deelnemer het certificaat SCHIP-behandelaar.
 • De instelling kan ervoor kiezen een licentie op naam van de SCHIP-behandelaar af te nemen
 • Licenties worden op naam van de instelling opgemaakt met vermelding van de namen van de SCHIP-behandelaren binnen de instelling die gerechtigd zijn de SCHIP-aanpak uit te voeren
 • Degene die, na de basistraining, een licentie heeft is gerechtigd de SCHIP-aanpak uit te voeren.
 • Een licentie kost:
  • < 5 gebruikers € 125,00 excl. btw per gebruiker per jaar
  • 0-10 gebruikers € 500,– excl. btw per jaar
  • 11-20 gebruikers € 750,– excl. btw per jaar
  • 21-30 gebruikers € 1000,– excl. btw per jaar
  • Daarna per iedere 10 gebruikers meer € 250,– excl. btw per jaar meer .
 • Voor het lopende én het kwartaal daarna, kan de instelling aan de slag met de SCHIP-aanpak. Daarna zal geïnventariseerd worden welke behandelaren een licentie op naam krijgen.

Hiervoor krijgt de SCHIP-behandelaar 4x per jaar gratis intervisie en kunnen zij ons, via de mail en/of telefoon benaderen voor vragen en ondersteuning.

 • Daarnaast kan de instelling gratis vermeld worden in ons verwijsbestand op onze website (geen verplichting). Vermelding op de website is alleen mogelijk indien men ook de licentie afneemt.
 • Kiest men niet voor afname van de licentie dan is het binnen een half jaar na het volgen van de basistraining alsnog mogelijk de licentie aan te vragen.
  • Een voorwaarde voor de aanvraag van deze latere licentie is: deelname aan een studiedag. Deze studiedag geldt als een gelegenheid de kennis m.b.t. de SCHIP-aanpak op te frissen. De kosten voor deze studiedag inclusief, koffie/thee, lunch en accreditatiepunten is € 175,– excl. btw en per SCHIP-behandelaar.
 • De licentie wordt ieder jaar automatisch per 1 januari verlengd, onder de volgende voorwaarden:
 • Men heeft minimaal 1x een studiedag gevolgd (ad € 125,- excl. btw)
 • Deelgenomen aan 4 intervisies online (gratis)
 • Men brengt casuïstiek in op de studiedag

Indien men in dat jaar een Expert training volgt, vervalt de verplichting van deelname aan de studiedag en vervallen twee online intervisies.

Is men na september van dat jaar getraind, dan wordt de licentie per januari van het volgende jaar verlengd onder de volgende voorwaarden:

 • Men heeft minimaal 2 online intervisies gevolgd
 • Men heeft minimaal 2 online intervisies gevolgd

Voor alle helderheid: zonder licentie is het wel toegestaan om onderdelen van de SCHIP-aanpak in te zetten binnen andere of eigen methode. Het is echter niet toegestaan om je te profileren als SCHIP-behandelaar dan wel deze aanpak met naam en toenaam aan te bieden/in te zetten.

Men kan, uiteraard, wel vermelden dat men de training SCHIP-aanpak heeft gevolgd.

Winkelwagen