Het geheim als derde in de relatie

“Is er nog iets wat ik moet weten? Ofwel wat is hier wel aanwezig maar mag er niet zijn?”
Ik kijk beiden nogmaals doordringend aan en laat vervolgens een lange stilte vallen. Leo en Margriet zitten in fase 1 van de SCHIPaanpak. Hoewel het een standaardvraag binnen het traject is, stel ik hem deze keer niet zonder reden. Hij is al een aantal keren ‘voorbijgekomen’: Koen, de nieuwe collega van Margriet. Koen wordt door Margriet ingewerkt. Het viel Leo op dat ze het wel heel vaak over hem had. Hij was zo slim, zo goed gekleed een goed gevoel voor humor…

Vorige maand is het team van Margriet, waar ook Koen onderdeel van is, drie dagen op de ‘hei’ geweest.  Voor een deel om nieuw beleid uit te zetten maar ook i.v.m. teambuilding.
“Welke gedachte houd je bezig? ” vraag ik aan Leo.  Voorzichtig formulerend probeert Leo woorden te geven aan zijn gedachten.

Het zat hem niet lekker dat Margriet drie nachten van huis was. Het maakte hem onrustig. Hij kon echter de vinger er niet opleggen waar dat gevoel vandaan kwam.  Al twee keer is hij, hard schreeuwend, wakker geworden uit een akelige droom. Hij was in gevecht was met een man. Wat had die droom hem te vertellen? Wie was die man? Zou dat die Koen zijn? Was die Koen een bedreiging?  Zou hij jaloers zijn? Hij heeft dit tot dusver niet met Margriet besproken. “Wat maakt dat je dit nog niet met Margriet hebt besproken? ” vraag ik.

Leo vertelt dat de optie dat hij wellicht jaloers zou kunnen zijn, indruist tegen zijn zelfbeeld. Daarnaast vindt hij het verwerpelijk om Margriet, zeer waarschijnlijk, vals je beschuldigen. Hij wil het risico om de problemen tussen hen niet nog groter te maken dan deze al zijn, niet te nemen.

Ik vraag hem wat hij Margriet hierover zou willen vragen. Leo valt stil en Margriet kijkt de andere kant uit.

Relatie in zwaar weer

De relatie van Leo en Margriet verkeert in ‘zwaar weer’ en zij hebben ervoor gekozen de SCHIPaanpak te doen als relatietherapie. Margriet zegt zich niet meer met Leo verbonden te voelen. Ze verwijt hem initiatiefloosheid en desinteresse. Leo ervaart dat niet zo. Voor hem is het logisch dat ze, na twintig jaar samen zijn, in rustiger vaarwater zijn beland. Hun enig kind Tjeerd van 19 woont sinds kort op kamers. Hoewel Leo hem mist geniet hij vooral van de rust in huis.

Regelmatig krijg ik de vraag; moet je dan alles met je partner bespreken? De vraag stellen is hem beantwoorden. Mijn standaardantwoord is dat ik er heilig van overtuigd ben dat we feilloos weten wat wel of niet met onze partner gedeeld dient te worden. Onze quilty pleasers vallen daar doorgaans niet onder. Dat laat onverlet dat we precies weten welke geheimen wel de relatie schaden.

Argumentaties zoals: wanneer ik het wel deel zou het hem/haar alleen maar van streek maken, ik weet wat het waard is enz., zijn valse legitimaties.  Het zijn allemaal omtrekkende bewegingen om ‘gedoe’ te vermijden. Je bent dus niet die ander maar jezelf aan het redden. Geheimen lopen als een onzichtbare parallelle derde in de relatie mee.  Ze zijn voortdurend aanwezig waarbij effecten dwars door de relatie heen ‘lekken’. Je herkent het bij kinderen als die worden gesommeerd de waarheid te vertellen. Aan de wijze waarop ze je niet aan durven kijken, en proberen jouw blik te ontwijken verraden ze zichzelf. Dat geldt evenzo voor de volwassen mens. Ook wij die iets voor onze partner verborgen houden kunnen een eerlijke confrontatie niet aan.  En zo ontstaat er een parallelle interactie die ver afstaat van een ontspannen, zuivere, open en dientengevolge diepe verbintenis met onze partner.

Inmiddels heeft Leo zicht herpakt. Ik zie dat het zweet hem aan alle kanten uitbreekt maar dan wordt de niet gestelde vraag uiteindelijk toch gesteld. “Ben je verliefd op jouw collega en hebben jullie iets met elkaar?”

Dit moment is voor de SCHIPbehandelaar cruciaal. De kans is aanwezig dat er geen eerlijk antwoord komt en de dikke lucht tussen de partners, met alle gevolgen van dien, blijft hangen. Gelukkig gaat het deze keer zoals ik had beoogd. Margriet vertelt dat er inderdaad sprake is van verliefde gevoelens maar dat deze nog niet zijn uitgesproken naar haar collega. Leo slaakt een diepe zucht en Margriet lijkt opgelucht nu ‘het geheim’ lucht heeft gekregen. Dat er nog de nodige ‘werk aan de winkel’ is moge duidelijk zijn maar ‘de  roze olifant’ in de kamer kan terug naar het magazijn.

Winkelwagen

 

Op verschillende momenten organiseren wij een SCHIP-webinar.