Voor eenieder die problemen ervaart in zijn relatie kan de SCHIPaanpak een reddingsboei zijn. Het kan gaan om verschillende soorten relaties. Of het nu een liefdesrelatie is, of een relatie met je kind of met je ouder, of met een vriend of vriendin. Iedere relatie is ooit gestart en zeer waarschijnlijk ook goed gestart. Op enig moment zijn er barsten ontstaan. Uitgangspunt bij de SCHIPaanpak is dat de barstjes in de relatie te lijmen zijn. Dat de partners opnieuw met elkaar kunnen verbinden.

SCHIP-behandelaren zorgen voor hulp bij relatieproblemen. Dat is hard werken. Onze ervaring is dat het kan.

Deze SCHIPaanpak is ontwikkeld als een postrelationeel rouwtraject voor ex partners met als uiteindelijke doel samen op te trekken als partners in ouderschap. In de praktijk doet de SCHIPaanpak steeds vaker dienst als relatietherapie. De SCHIPaanpak bestaat uit een aantal fases die de partners gezamenlijk doorlopen. SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners.

In een relatie ontstaan conflicten. Deze worden al dan niet uitgesproken. Conflicten, zowel uitgesproken en uitgewerkt als niet benoemd, kunnen tot verliezen leiden. Deze onderliggende verliesaspecten komen vaak minder in beeld.

Verlies genereert rouw. Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden gezamenlijk hebben verloren.

Een aanpak waarbij aandacht is voor zowel verlies- als conflictaspecten, lijkt een aanzienlijk oplossingspotentieel te hebben om uit de problemen te komen zodat de partners weer samen verder kunnen.

De SCHIPaanpak is een onconventionele benadering. In beginsel alleen voor vechtscheidingen. Er wordt niet slechts gefocust op de realiteit van het ontstane conflict maar waar ook wordt gekeken naar datgene wat verloren is gegaan in de (voorbije) relatie.

Kwaliteitsbewaking van de geregistreerde en gecertificeerde SCHIP-behandelaren:

Op het toepassen en het voeren van de naam SCHIPaanpak rust licentie.  Alleen die SCHIP-behandelaren die daartoe zijn opgeleid zijn bevoegd deze aanpak onder de naam SCHIPaanpak uit te voeren.

Voor cliënten en hun verwijzers is het van essentieel belang te weten of de door hun gecontracteerde SCHIP-behandelaar voldoet aan de daartoe gestelde kwaliteitseisen.

De SCHIP-behandelaren die in het verwijsbestand zijn opgenomen hebben zich gecommitteerd aan onderstaande gestelde criteria:

  • De SCHIP-behandelaar is in het bezit van een geldig certificaat SCHIP-behandelaar
  • De SCHIP-behandelaar volgt jaarlijks 2x een intervisiebijeenkomst en 1x per jaar neemt hij/zij deel aan een, door de SCHIP-organisatie georganiseerde, studiedag.

Auteurs Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel hebben in 2016 het boek “Vechten voor je scheiding, schipbreuk geslaagd” geschreven waarin de SCHIPaanpak uitvoerig wordt uitgelegd. De SCHIPaanpak wordt veelvuldig toegepast bij echtscheidingen en relatieproblemen.