Toeleidertraining

Deze eendaagse postbachelor training SCHIPtoeleider, vormt een specialisatie voor mediators en echtscheidingsadvocaten die beroepsmatig in aanraking komen met cliënten die in een (v)echtscheiding zijn beland.

Tijdens het proces van de echtscheiding blijkt regelmatig dat het conflict steeds voorliggend is waardoor de advocaat/mediator niet toekomt aan het afwikkelen van de gevolgen van de scheiding. Veelal schuilt achter het gepresenteerde conflict de pijn van het verlies. Als het daarover mag gaan kan het conflict verzachten en biedt dat een basis om tot afronding te komen.

Ben jij een hulpverlener en heb je een vraag over SCHIPaanpak?
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Stel je vraag →
Naam

De SCHIPaanpak

De SCHIPaanpak is een integrale aanpak die zowel aandacht besteedt aan het verlies als aan het conflict en blijkt zeer effectief te zijn om vechtscheidingen te doen stoppen dan wel te voorkomen.

De SCHIPaanpak bestaat uit vijf fases:

 1. Samenkomen
 2. Conflict en verliesverheldering
 3. Helpend horen
 4. Integratie
 5. Partners in ouderschap 

Uniek aan de SCHIPaanpak is dat de focus verlegd wordt van het conflict naar het onderliggende verlies ofwel de rouw die is ontstaan als gevolg van de scheiding.

Voor de advocaat/mediator kan de beweging van conflict naar verlies een katalysator zijn om het echtscheidingsproces effectiever te laten verlopen.

Inhoud training

Het grondig kennismaken met de connectie tussen verlies en conflict en deze kunnen toepassen bij (v)echtscheidingen.

Na afloop van de eendaagse training is de advocaat/mediator in staat om de connectie tussen verlies en conflict te herkennen en de opgedane kennis toe te passen bij cliënten die te maken hebben met echtscheiding.

Daarnaast worden de kernelementen van de SCHIPaanpak behandeld, waardoor de advocaat/mediator een inschatting kan maken of betreffende cliënt gebaat is bij deze methodiek.

Doel eendaagse SCHIP training

Na afloop van de eendaagse training is de advocaat/mediator beter in staat de dynamiek tussen de ex-partners te begrijpen, waardoor adequater tot overeenstemming kan worden gekomen.

De advocaat/mediator heeft kennis gemaakt met:

 • De theorie van postrelationele rouw
 • Het HART model
 • De connectie tussen verlies en conflict
 • De theorie van de SCHIPaanpak
 • De vijf fasen van de SCHIPaanpak
 • De visie op het voorkomen van vechtscheidingen
 • De weg naar ‘partners in ouderschap’
 • Hoe cliënten te motiveren zijn voor de SCHIPaanpak.

Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek of door de trainer aangeleverde casuïstiek.

Cursisten ontvangen het certificaat SCHIPtoeleider.

Trainers

Deze eendaagse training SCHIPaanpak wordt gegeven door Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel, ontwikkelaars van de SCHIPaanpak.

Praktische informatie

Data 2024:

Sorry, er zijn geen opkomende trainingen ingepland.

De kosten voor deze eendaagse training bedragen € 375,–. Deze training is vrijgesteld van BTW vanwege de CRKBO instellingsaccreditatie.

De training wordt gegeven in Congrescentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.

6 uur (lesdag)

Accreditatie is aangevraagd bij de vFAS.

Bronnen:   of geraadpleegde literatuur
Uitslag & Rodenburg ‘Rouwconflict, regie op “t hart’ 2e druk 2023 Stili Novi Utrecht
Rodenburg & Van der Maarel, ‘Vechten voor je scheiding, schipbreuk geslaagd’  2e druk 2023 Stili Novi Utrecht


Winkelwagen

 

Op verschillende momenten organiseren wij een SCHIP-webinar.