Verliefd worden buiten de relatie

Wie zou niet eeuwig verliefd willen zijn en blijven? Bewierookt en bewonderd te worden is een heerlijk gevoel. Verliefd zijn genereert een geweldige dosis aan energie en levenslust. Het gevoel om, als het ware, uit te stijgen boven de saaiheid van de dagelijkse realiteit is heerlijk. Verliefdheid wordt wel eens getypeerd als ‘een toestand van tijdelijke bewustzijnsvernauwing.’ Hoewel de geliefden hier doorgaans niet aan willen, is menig verliefdheid helaas van tijdelijke aard.

Bekennen dat je verliefd bent

Tot zover niets aan de hand zou je zeggen. Laten we vooral doorgaan met ons veelvuldig te verlieven en daar intens van genieten. Iets minder rooskleurig wordt het echter als ‘het object’ van de verliefdheid zich buiten de echtelijke relatie afspeelt. Waren we maar in staat om daar openhartig over te communiceren met onze partner, maar daar zit nu juist het probleem. Er is lef voor nodig om aan je partner ‘te bekennen’ dat er ‘mooie gevoelens’ zijn ontstaan voor een ander. De kans dat deze openbaring resulteert in een ongemakkelijke situatie of zelfs uitloopt in een stevig conflict is groot. De verleiding om deze ontboezeming voorlopig nog even uit te stellen is dan ook zeer begrijpelijk. Het laat zich raden dat hierdoor  de kans juist groter wordt dat de verliefdheid afglijdt in een buitenechtelijke affaire.  Ondertussen bedenkt de verliefde allerlei constructies om zijn affaire voor zichzelf te legitimeren. Gedachten zoals: “Ik weet wat het waard is, ik wil de ander geen pijn doen (of liever gezegd’ ik heb geen zin in gedoe), ik kan er ieder moment mee stoppen, ik heb het verdiend omdat.” zijn hier debet aan.

Soulmate

Ten tijde van opperste verliefdheid is men er vast van overtuigd dat het bij hem/haar gaat om unieke gevoelens welke hij/zij nog nooit eerder van deze intense diepgang heeft ervaren.

Seksuele ontrouw

In de SCHIPaanpak worden we dagelijks geconfronteerd met scheidingen en crisissen die een regelrecht gevolg zijn van seksuele- en emotionele ontrouw.  Hoewel de gevolgen van emotionele ontrouw beslist niet moeten worden onderschat, wordt seksuele ontrouw toch zwaarder aangerekend.  De impact van seksuele ontrouw is dermate groot dat het wordt ervaren als ‘een emotionele aardbeving’. Het is niet alleen de seksuele ontrouw die zo kan raken’ maar ook het gevoel van buitengesloten te zijn dat zo’n pijn doet.

De tragiek is dat de meeste mensen niet vreemdgaan omdat ze hun eigen partner niet meer seksueel aantrekkelijk vinden, maar omdat ze op zoek zijn naar hun eigen leuke zelf van weleer. Een nieuwe verliefdheid biedt een perfecte troost voor ongelukkige gevoelens.  

Omdat er doorgaans, voor het moment dat de bom barst, een periode van leugens en bedrog aan vooraf gaat zijn de gevolgen van de ontdekking gigantisch.

Eens een vreemdgaander altijd een vreemdgaander

Niet alle seksuele ontrouw leidt gelukkig tot een scheiding.  Maar het oordeel van de buitenwereld is veelal meedogenloos: “Ik zou hem acuut buiten de deur zetten. Eens een vreemdgaander altijd een vreemdgaander’.  Gelukkig zijn veel partners, na de seksuele ontrouw, in staat een doorstart binnen hun relatie te maken. Zij sluiten hun eerste huwelijk af en gaan een tweede huwelijk aan met dezelfde persoon.

Als partners samen op zoek gaan naar de dynamiek die ten grondslag ligt aan de seksuele ontrouw kunnen ze hun relatie zelfs op een hoger plan tillen. Hierbij is van belang dat ze niet oeverloos moeten blijven hangen in termen als dader en slachtoffer. Wanneer ze de moed hebben om samen te onderzoeken hoe hun relatie in ‘slecht weer is beland’ is dit vele malen effectiever dan ‘de handdoek in de ring te gooien’.

Maar ook wanneer de partners wel besluiten hun relatie te beëindigen kan de SCHIPaanpak helpend zijn om te reconstrueren waar de relatie is gaan schuiven.

Verantwoordelijkheid nemen

Een succesvol SCHIPtraject  valt of staat bij het nemen van verantwoordelijkheid voor ieders aandeel in de ontstane situatie. Dat doen ze door elkaar erkenning te geven voor datgene dat ze elkaar, nooit gewild maar toch, hebben aangedaan en het vertrouwen in elkaar te herstellen. Zo hechten ze hun relatie op een respectvolle manier af en kunnen ze verder als ‘partners in ouderschap’

Dit is beslist geen sinecure maar als het lukt is de kans op een gelukkige toekomst voor beiden vele malen groter. En last but nog least kunnen hun kinderen vrij en onbelast van beide ouders houden.

Winkelwagen